Artikel Roofs – Sensoren maken conditie gebouwen realtime inzichtelijk

Artikel Roofs – Sensoren maken conditie gebouwen realtime inzichtelijk

Inscio.nl > Blog > Artikel Roofs – Sensoren maken conditie gebouwen realtime inzichtelijk

Lekkages en schades voorkomen met meetdata

Inscio introduceert een cloudgebaseerde service voor data-acquisitie en -analyse van gebouwen en infrastructuur met Internet of Things (IoT)-sensoren. Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van bijvoorbeeld daken, gevels en civieltechnische kunstwerken. Beslissingen over onderhoud of renovaties kunnen daarmee gemaakt worden op basis van actuele data, in plaats van aannames, modellen en kostbare periodieke inspecties.

    .