IoT sensoren voor Bouw en Vastgoed

Inscio.nl > Bouw en Vastgoed

Terug naar homepage

Vastgoedbeheer en conditiemeting met IoT en data

Vastgoedbezitters voeren vaak conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. In een cyclus wordt alles visueel geïnspecteerd.  

Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. Een inspecteur gaat op locatie beoordelen wat de status is en registreert waarneming. Maar heeft de inspecteur alles waargenomen? Is de juiste conclusie getrokken? Is de locatie wel bezocht? Was de inspectie niet te laat in de cyclus waardoor de degradatie van het element al leidt tot grotere risico’s of kosten?  

Daken en Goten

Lekkages en schades voorkomen

Kozijnen

Inspecteer schilderwerk van achter je bureau

Kruipruimes

Stuur actief op vocht en luchtkwaliteit

Vraagspecifiek

Heb je een probleem? Wij bouwen een sensor!

Objectieve data uit bouwprojecten en vastgoed

Inscio levert gebouweigenaren en -beheerders ‘Data-as-a-Service’ voor preventief onderhoud en risicomanagement. Daarmee is de conditie van gebouwen, infrastructuur en ander vastgoed exacter te monitoren dan met periodieke inspecties en ook kostenefficiënter te beheren.  

Ook partijen in de bouw, zoals dakdekkers, kunnen de meetdata tevens benutten als basis voor een servicecontract, of het proactief voorkomen van lekkages en schades. Data-acquisitie met IoT-sensoren is ook toepasbaar voor o.a. gevels, funderingen en schilderwerk. 

Meer inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van kostbare assets. Besluitvorming op basis van actuele data, in plaats van aannames en modellen. Kostenbesparing door geautomatiseerde data-acquisitie, -analyse en -rapportage

Klaar om data te verzamelen?
Bel of mail ons!

Of je nu gebruik wil maken van onze standaardoplossing voor daken en gevels of op zoek bent naar een oplossing voor een specifiek probleem: neem contact op en dan bespreken we de mogelijkheden.

 

Contact

Kantoor


Het Klaphek 5, 3401 RZ Ijsselstein

E-mail


info@inscio.nl

Ja, graag!


Ernest +31 (0)6 29 08 55 52
Jeroen +31 (0)6 53 58 79 86

    .