Inscio - Outside insights

Innovatieve IoT sensoren

iNZICHT OP AFSTAND

Meer inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van kostbare assets. Besluitvorming op basis van actuele data, in plaats van aannames en modellen. Kostenbesparing door geautomatiseerde data-acquisitie, -analyse en -rapportage.

mEETWAARDEN

Meetwaarden als beweging, temperatuur, vochtigheid en isolatiewaarden worden gerelateerd aan de sensorlocaties gevisualiseerd in een duidelijk managementdashboard, online en in een app. 

Waterdicht

De Inscio Sensoren zijn waterdicht en hebben een batterij die door slim gebruik wel tot 15 jaar meegaat.

Veilig

Onze sensoren hebben CE certificering, de technologie is  beproefd, en de software is SOC 2 gecertificeerd. 

Inscio sensoren volgen de laatste wet- en regelgeving, zo zijn we al klaar voor Firmware over the Air.

Connectiviteit doen we met KPN; robuust en erg veilig. 

Draadloos

De sensoren sturen de data naar  LoRaWan van KPN, die zorgen voor de veilige verwerking van data. Allemaal draadloos, zonder kabels en zonder internet op locatie. 

Contact

Ook slimmer, duurzamer, beter?

Innovatieve sensoren & software

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van elementen. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook bouwpartners en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen.

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt, of de temperatuur afwijkt of onlogisch is, maar vooral of er zich risico’s voordopen. Op basis van die data signaleren we onze klanten voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata.”

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen

"Wij denken dat dat anders kan én anders moet"

Stel je eens voor: je brengt een auto naar de garage voor onderhoud. De monteur staart met een bezorgde blik naar de glanzende lak, laat zijn handen over het oppervlak glijden en maakt er wat foto’s van. Dan komt hij opgewonden teruglopen en concludeert hij dat de motor kapot is en moet worden vervangen.  

Dat klinkt absurd, nietwaar? En toch is dat ongeveer wat er gebeurt tijdens de inspectie van vastgoed. Wij denken dat dat anders kan én anders moet.