Voordelen Daksensor en data

Vastgoedbeheer, conditiemeting en verlengen van de levensduur

Vaak worden conditiemetingen uitgevoerd om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak.

Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. Een inspecteur gaat op locatie beoordelen wat de status is en registreert waarneming. Maar heeft de inspecteur alles waargenomen? Is de juiste conclusie getrokken? Is de locatie wel bezocht? Was de inspectie niet te laat in de cyclus waardoor de degradatie van het element al leidt tot grotere risico’s of kosten? 

Innovatieve sensoren & software

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van elementen. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook bouwpartners en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt, of de temperatuur afwijkt of onlogisch is, maar vooral of er zich risico’s voordopen. Op basis van die data signaleren we onze klanten voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon 

"Wij bieden inzicht op plaatsen waar nooit inzicht was"