Over Inscio

/Slimmer, duurzamer, beter

Stel je eens voor: je brengt een auto naar de garage voor onderhoud. De monteur staart met een bezorgde blik naar de glanzende lak, laat zijn handen over het oppervlak glijden en maakt er wat foto’s van. Dan komt hij opgewonden teruglopen en concludeert hij dat de motor kapot is en moet worden vervangen.  

Dat klinkt absurd, nietwaar? En toch is dat ongeveer wat er gebeurt bij de inspectie van vastgoed. Wij denken dat dat anders kan én anders moet. 

Dat moet slimmer, duurzamer maar vooral beter! 

Inscio Roofs instrumenteert vastgoed met IoT sensoren. Daarmee kunnen we de conditie van onderhoudsgevoelige elementen beter monitoren dan met periodieke inspecties en ook kostenefficiënter beheren. 

Inscio benut de betrouwbare en flexibel schaalbare LoRA-infrastructuur van KPN. 

Over Inscio

De oprichters hebben een achtergrond in IT en autosport en dat kun je overal merken. Anders dan concurrenten worden wij gedreven door mogelijkheden, niet door beperken van risico’s. Al is dat natuurlijk ook het uiteindelijke effect.

De lijnen zijn kort en de cultuur is een tikkeltje nerdy, maar ondernemend. 

We barsten van de ideeën, werken die uit naar producten en een aantal van die ideeën worden nieuwe bedrijven onder het Inscio label. Dat doen we vaak samen met partners. 

Inscio is een Tech bedrijf, wij doen dingen anders! Wij gebruiken hard- en software om puzzels op te lossen en inzicht te bieden, op plaatsen waar nooit inzicht was.

We hebben een heel duidelijk beeld van waar we heen gaan, maar de route daarheen passen we soms aan op basis van wat we meemaken. Dat noemen niet Agile of Scrum, maar logisch nadenken.

We zijn gevestigd in een oude boerderij in IJsselstein, vlakbij Utrecht en in het midden van het land. 

 

2156

Sensoren

62

Klanten

8,4

Gigabytes vastgoeddata

INNOVATIEVE SENSORTECHNOLOGIE

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van elementen. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook bouwpartners en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt, of de temperatuur afwijkt of onlogisch is, maar vooral of er zich risico’s voordopen. Op basis van die data signaleren we onze klanten voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Onze klanten zeggen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon

"Wij denken dat het anders kan én anders moet"

Stel je eens voor: je brengt een auto naar de garage voor onderhoud. De monteur staart met een bezorgde blik naar de glanzende lak, laat zijn handen over het oppervlak glijden en maakt er wat foto’s van. Dan komt hij opgewonden teruglopen en concludeert hij dat de motor kapot is en moet worden vervangen.  

Dat klinkt absurd, nietwaar? En toch is dat ongeveer wat er gebeurt tijdens de inspectie van vastgoed. Wij denken dat dat anders kan én anders moet.